Pendidikan

20 Sifat Wajib Allah dan Artinya Kenalkan pada Anak Sejak Dini

CIANJURTODAY.COM – Setiap orang tua wajib mengenalkan sifat wajib Allah dan artinya kepada anak. Sebab, menerapkan ilmu tauhid sejak dini dapat menumbuhkan kecintaan anak kepada Allah Swt, sebagai pencipta manusia dan alam semesta.

Sehingga, ajaran tersebut akan anak ingat sampai ia tumbuh dewasa, bahkan akhir hayatnya.

Berikut 20 sifat wajib Allah Swt Cianjur rangkum yang Bisa Kita Kenalkan pada Anak

Wujud (Ada)

Sifat wajib Allah Swt yang pertama adalah wujud yang artinya ‘ada’. Artinya, Allah adalah zat yang pasti ada.

Allah berdiri sendiri, tidak diciptakan, apalagi dibuat oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Allah Taala. Bukti bahwa Allah Swt itu ada adalah terciptanya alam semesta dan seisinya.

Allah Swt berfirman: “Allah-lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian ia bersemayam di atas ‘Arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripada-Nya seorang penolong pun dan tidak (pula) seorang pemberi Syafa’at 1190. Maka kamu tidak memperhatikan?” (QS. As-Sajadah: 4).

Baca Juga: 4 Kitab yang Diturunkan Allah SWT

Qidam (Terdahulu)

Qidam berarti terdahulu. Maksudnya, Allah Swt adalah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya.

Oleh sebab itu, tidak ada pendahulu atau yang mengawali selain Allah Swt. Allah Swt tidak diciptakan karena menjadi zat pertama yang mengawali semua hal.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Alquran: “Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zhahir dan Yang Bathin, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Hadid: 3).

Baqa’ (Kekal)

Selanjutnya adalah ‘Baqa’ yang artinya kekal. Allah itu Maha kekal, tidak akan punah dan binasa atau mati. Tidak ada akhir bagi Allah Swt.

Sebagaimana disampaikan oleh Allah Swt: “Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. BagiNya-lah segala penentuan, dan hanya kepadaNya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Qasas: 88).

Sifat Wajib Allah Mukholafatul Lilhawaditsi (Berbeda dengan Makhluk Ciptaannya)

Sebab Allah Swt yang menciptakan maka tidak mungkin Allah Swt sama dengan makhluknya, sudah pasti jauh berbeda dengan ciptaannya.

Karena tidak ada satupun yang mampu sebanding denganNya dan mampu menyerupai keagunganNya.

Hal tersebut sudah jelas dalam Al-Quran: “Tidak ada satupun yang serupa dengan Dia dan Dialah yang Maha Mendengan dan Melihat.” (QS. Asy-Syura: 11).

Qiyamuhu Binafsihi (Berdiri Sendiri)

Sifat wajib Allah yang kelima memiliki arti ‘berdiri sendiri’, sesungguhnya Allah Swt berdiri sendiri, tidak bergantung dengan siapapun dan tidak membutuhkan bentuan karena Allah Swt adalah sang pencipta.

Dalam Al-Quran menjelaskan: “Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta.” (QS. Al-Ankabut: 6).

Wahdaniyah (Tunggal)

Allah Swt satu-satunya tuhan pencipta alam semesta. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran: “Seandainya di langit dan di bumi ada tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu akan binasa.” (QS. Al-Anbiya: 22).

Qudrat (Berkuasa)

Sebagai pencipta, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan-Nya. Seperti dalam Al-Quran: “Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 20).

Iradat (Berkehendak)

Allah Maha Berkehendak atas segala sesuatu. Oleh sebab itu, kejadian apapun pasti terjadi atas kehendak Allah Swt.

Penjelasan dalam Al-Quran: “Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: ‘Jadilah!’, maka terjadilah.” (QS. Yasiin: 82).

Ilmun (Mengetahui)

Allah Swt Maha Mengetahui atas segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tidak tampak.

Allah berfirman: “Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.” (QS. Qaf : 16).

Sifat Wajib Allah Hayat (Hidup)

Allah Maha Hidup, tidak akan pernah binasa ataupun musnah. Dia akan kekal selamanya. “Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup (kekal) yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya.” (QS. Al-Furqon: 58).

Sama’ (Mendengar)

Allah Maha mendengar apa yang diucapkan hambanya, tidak ada yang akan terlewat oleh-Nya. “Dan Allah-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Maidah: 76).

Basar (Melihat)

Termasuk dalam sifat wajib Allah, semua yang ada di dunia ini tidak luput dari pengelihatan Allah Swt karena pengelihatan-Nya tidak memiliki batasan. Allah Swt bisa melihat apapun, kapanpun di mana pun lebih dari yang manusia bisa fikirkan. “Dan Allah melihat atas apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hujurat: 18).

Qalam (Berfirman)

Melalui firman-Nya, Allah memberikan tugas pada nabi dan rasul untuk menyebarkan Qalam-Nya sebagai pegangan umat manusia.

“Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan kami) pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya.” (QS. Al-A’raf: 143).

Sifat Wajib Allah Qadiran (Berkuasa)

Mengenai sifat wajib Allah ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran: “Hampir kilat itu menyambar pengelihatan mereka. Setiap kali sinar itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. jika Allah menghendaki, niscaya dia melenyapkan pendengaran dan pengelihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al – Baqarah: 20).

Sifat Wajib Allah Muridan (Berkehendak)

Jika Allah sudah menakdirkan sesuatu, maka tidak ada yang dapat menolak kehendak-Nya. “Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.” (QS. Hud: 107).

Sifat Wajib Allah Aliman (Mengetahui)

Artinya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa di sembunyikan, bahkan hanya sebesar debu pun, baik tindakan baik atau buruk. “Dan Allah Maha Mengetahui sesuatu…” (QS. An-Nisa: 176).

Hayyan (Hidup)

Allah Swt selalu hidup dan dapat mengawasi hamba-hambaNya sebah tidak pernah tidur. “Dan bertawakkal-lah kepada Allah Yang Hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya. Dan cukuplah Dia Maha Mengetahui dosa hamba-hamba-Nya.” (QS. Al-Furqon: 58).

Sami’an (Mendengar)

Allah memiliki sifat wajib Sami’an yang berarti mendengar. Tidak ada yang terlewatkan bagi Allah dan tidak ada pula yang bisa melampaui pendengaranNya. Gemericik angin hingga desiran di dalam hati seseorang pun Allah Swt mengetahuinya.

Sifat Wajib Allah Bashiran (Melihat)

Bashiran juga memiliki arti melihat. Allah selalu melihat dan mengawasi hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu, sudah semestinya umat Islam selalu berbuat kebaikan dan merasa diri selalu di perhatikan oleh Allah.

Mutakalliman (Berfirman atau Berkata-kata)

Mutakalliman juga berarti berkata-kata. Allah berfirman lewat kitab-kitab suci yang turun dan di sampaikan oleh para nabi dan rasul. Semua yang datang dari Allah Swt adalah benar adanya dan semua manusia harus tunduk pada perintahnya.

Itu dia, 20 sifat wajib Allah yang harus di ketahui dan bisa kita kenalkan pada anak. Semoga bermanfaat ya, Today People!(ct7/sis)

Berita terkait

Berikan Komentar Kalian

Back to top button